No al bullying!

L'alumnat de 6é B han estat treballant l'assajament escolar, ja que és important saber què és per a poder detectar-ho i així prevenir-lo. Aprofitant que en llengua treballen el text periodístic d'opinió han escrit una carta dirigida a tota la comunitat educativa parlant sobre aquest tema. També han realitzat un mural que està penjat al passadís de l'escola.

CARTA DIRIGIDA A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA


Borriol a 28 d'octubre del 2016.               

Estimats lectors, escrivim aquesta carta per a conscienciar sobre la problemàtica de l'assetjament escolar. Ja fa algun temps que pràcticament totes les setmanes apareixen als mitjans de comunicació casos d'assetjament escolar, xiquets i xiquetes que reben maltracte psicològic, verbal o físic de forma reiterada al llarg d'un temps determinat. Pensem que és normal que aquests alumnes no vulguen anar a l'escola perquè s'encontren sols front a un grup, es senten exclosos i menyspreats; i això estimats lectors és molt trist, ja que tots tenim el dret de ser respectats. Molts creuen que un malnom, espenta o insult és una broma. Creuen que no estan fent res malament i es converteixen en agressors. Altres observen i formen part del grup de l'agressor per sentir-se part d'un col·lectiu i passen  a ser espectadors d'aquest assetjament.

Per tant, demanem i creiem convenient que:

- Tant en casa com a l'escola ens ensenyen a respectar a tot el món i així aconseguir no convertir-nos mai en agressors ni espectadors.

- Hem d'estar protegits pels adults, ja que som menors i moltes vegades no sabem actuar ni tenim els recursos front aquestes situacions.


- Cal actuar denunciant aquests casos i ajudar a les víctimes per a que sàpiguen que no estan sols.


Per acabar, dir que l'assetjament escolar és un problema que ens afecta a tots i per tant hem de treballar i lluitar entre tots per a que no tornen haver més casos.

                                                                                                                                                                                   Classe de 6é B - CEIP L'Hereu.