Organigrama

L' organigrama del Centre és la representació gràfica de l'estructura orgànica del Centre. Reflexa en forma esquemàtica les relacions que guarden entre si els organs que intervenen. Des d'aquest apartat podeu consultar l' organigrama del nostre Centre.

Accediu a l' organigrama del centre