Atenció sanitària

Documentació necessària per a l'atenció sanitària d'alumnes amb malalties cròniques, atenció a la urgència previsible i no previsible i l'administració de medicaments.

Documents

Secretaria

Mesos de juny i setembre

Dilluns i divendres de 12:00 a 13:00 hores

Tot l'any excepte juny i setembre

Dilluns i divendres de 11:40 a 12:30 hores

Subcategorías