Atenció a la diversitat

Atendre a la diversitat significa articular uns paràmetres d'atenció i actuació que ens permeteixquen atendre amb eficàcia i simultaneïtat, tots els alumnes, en tant que presenten diferències degudes als contexts familiars i personals, a les capacitats, als interessos i a l'evolució de l'escolaritat.

 Des de l'escola oferim els següents serveis:

- Recolzament individualitzat per respondre a les necessitats de cada xiquet: grups flexibles, tutoria i recolzament individual i en xicotets grups.

- Atenció terapèutica per mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica.

- Rehabilitació logopèdica per mestra especialista en Audició i Llenguatge.

- Atenció psicopedagògica per la psicopedagoga del Servei Psicopedagògic Escolar ( SPE-4).

- Servei d'educadora.