Escola Matinera i Vespertina

Durant el curs 2006/2007, el CEIP  l’HEREU de Borriol, amb la col·laboració de l’AMPA i, posteriorment de l’Ajuntament, posa en funcionament aquest servei, tant important en la conciliació de la vida laboral i familiar de moltes famílies del poble.
Des del curs següent, en coordinació amb el Consell Escolar del Centre, la gestió ordinària del servei la fa l’Ajuntament, que és on han d’adreçar-se per a les gestions habituals (matriculació, informació, ...).
Aquest curs serà l’empresa Món d'Animació qui s’encarregarà d’atendre als xiquets i xiquetes del centre.
L’Escola Matinera i Vespertina està ubicada a la planta baixa de l’edifici polifuncional de l’Ajuntament, annex al centre, des d’on s’accedeix amb facilitat al centre.

HORARI SETMANAL

ESCOLA MATINERA / VESPERTINA

CURS 2013/14

Escola matinera

Escola vespertina

SETEMBRE I JUNY

Des de 07:30 a 09:00 h.

--

D’OCTUBRE A MAIG

Des de 07:30 a 09:30 h.

Des de 17:00 a 19:00 h.