Instal·lacions

Un poc d’història.

Les obres de reforma i ampliació del C.P. l’Hereu començaren el mes d’abril de l’any 2006.  La necessitat de reforma i ampliació era urgent, s’havia arribat a un punt en que un edifici concebit per a una línia educativa, construit i inaugurat l’any 1986, havia esdevingut un centre de 2 línies.
Durant la primera fase es va construir el nou aulari d’infantil, amb les obres del qual vam conviure tota la comunitat educativa. En la segona fase, iniciada al setembre del 2007, es va remodelar i ampliar l’edifici de Primària, motiu pel qual les etapes de Primària i ESO es van desplaçar a les aules prefabricades instal·lades al Camí  Cominells.

Les noves instal·lacions

D’una banda tenim l’aulari d’Infantil, que dóna resposta a les necessitats dels xiquets de forma adequada. D’altra banda, tenim l’edifici de Primària, on la primera planta remodelada dóna cabuda a les 12 aules de l’etapa i a la sala de professors; la planta baixa remodelada conté el menjador, secretaria, consergeria i altres serveis.
De nova construcció s’ha fet un gimnàs i un edifici de 3 plantes (amb ascensor) que acull les aules de música i d’informàtica, el taller, despatxos directius, biblioteca i aules d’educació especial.

En resum, tenim un centre com li correspon al poble de Borriol, un centre de 2 línies d’Infantil i Primària (18 unitats), amb tots els serveis que li pertoquen
.

El Centre disposa de les següents instal.lacions:

  • Amplies zones d'esbarjo: pista, pati d'infantil i pati de 1r cicle de Primària.

  • Aula d'informàtica.

  • Aula de Música.

  • Aula taller.

  • Aula d'usos múltiples.

  • Cuina

  • Menjador

  • Biblioteca escolar (en reorganització)..

  • Gimnàs.

  • Aula de Psicomotricitat a aulari d'Infantil..